બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

સતારામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

સતારામાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, સાતારામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

સતારા, મહારાષ્ટ્ર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM
સતારા, મહારાષ્ટ્ર img
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM

સરવતે આઇ ક્લિનિક અને લેસર સેન્ટર ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, 482 A/3 જૂના RTO પાસે, સદર બજાર, સતારા, મહારાષ્ટ્ર - 415001.