બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તંજાવુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

તંજાવુરની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, તંજાવુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

તંજોર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સૂર્ય • સવારે 10AM - 12:30PM
તંજોર img
સૂર્ય • સવારે 10AM - 12:30PM

Arasu Arcade, No.2851/30A, VOC નગર, ત્રિચી મેઇન રોડ, અનુ હોસ્પિટલની સામે, કૃષ્ણભવન હોટેલ, તંજાવુર, તમિલનાડુ 613007.