બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

હોસુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

હોસુરની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, વિશેષજ્ઞો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, હોસુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

હોસુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 8PM
હોસુર img
સોમ - શનિ 9AM - 8PMM સોમ - શનિ 9AM - 8PM

નં.72/3, આરએસ ટાવર્સ, બેંગ્લોર મેઈન રોડ, સામે. ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન, હોસુર, તમિલનાડુ 635109.