બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ઓપ્ટોમેટ્રીમાં ફેલોશિપ કોર્સ

ઝાંખી

ઝાંખી

ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ્સના કૌશલ્યોને દર્દીઓની વિશાળ શ્રેણીના સંપર્કમાં લાવવા અને તેમના ક્લિનિકલ જ્ઞાનમાં વધારો કરવા.

કોલેજ

અગ્રવાલની ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઓપ્ટોમેટ્રીના ડો

કોર્સ સમયગાળો

12 મહિના

કોર્સ દરમિયાન તાલીમમાં નીચેનાને આવરી લેવામાં આવશે:

  • કોન્ટેક્ટ લેન્સ
  • વિશિષ્ટ સંપર્ક લેન્સ
  • ઓછી દ્રષ્ટિ સહાયક
  • પશ્ચાદવર્તી સેગમેન્ટ તપાસ
  • અગ્રવર્તી વિભાગની તપાસ
  • મોતિયાની તપાસ
  • દર્દીની સંભાળ
  • વ્યવહાર આવડત

વધુમાં, વિદ્યાર્થીઓને સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયાઓ અને વિવિધ પ્રક્રિયાઓથી પરિચિત કરવામાં આવશે.

 

સ્થાન

આ તાલીમ મુખ્યત્વે ચેન્નાઈમાં આપવામાં આવશે. પ્રોગ્રામ દરમિયાન, ફેલોને એક્સપોઝર મેળવવા માટે અન્ય શહેરોમાં પોસ્ટ કરવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

પ્રવેશ પ્રક્રિયા

ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટને વિવિધ શહેરોમાં આયોજિત પ્રવેશ પરીક્ષા માટે હાજર રહેવું પડશે. શોર્ટલિસ્ટિંગ પર, તેઓએ વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ માટે હાજર રહેવું પડશે. વધુ માહિતી માટે કૉલ કરો: +91-9789060444

અરજી પ્રક્રિયા

અરજી પત્ર

₹1000/-ની રકમ માટે “ડૉ અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલ”ને ચૂકવવાપાત્ર ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ લો

ચિહ્ન-1ભૌતિક સ્વરૂપ

અગ્રવાલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઓપ્ટોમેટ્રીના ડો

#146, ત્રીજો માળ, રંગનાયકી કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રીમ્સ રોડ, ચેન્નાઈ - 600 006.

ચિહ્ન-2ઓનલાઈન ફોર્મ

વિદ્યાર્થીએ મૂળ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે

ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

અરજીપત્રક સબમિશન

નીચે જણાવેલ સરનામે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સાથે પૂર્ણ કરેલ અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો:

ચિહ્ન-4પોસ્ટ દ્વારા

ઓપ્ટોમેટ્રી પ્રમાણપત્ર કાર્યક્રમ
અગ્રવાલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઓપ્ટોમેટ્રીના ડો
#146, ત્રીજો માળ, રંગનાયકી કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રીમ્સ રોડ, ચેન્નાઈ – 600 006.

ચિહ્ન-5ઈમેલ દ્વારા

daio@dragarwal.com