બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

મહારાષ્ટ્રમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

મહારાષ્ટ્રમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, મહારાષ્ટ્રમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

સાતપુર કોલોની - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 7PM
સાતપુર કોલોની img
Mon - Sat 10AM - 7PMMon - Sat 10AM - 7PM

સુશીલ આંખ સંસ્થા, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક યુનિટ., P-10, ત્રંબકેશ્વર આરડી, PF ઑફિસની નજીક, ગૌતમ નગર, MIDC, સાતપુર કોલોની, નાસિક, મહારાષ્ટ્ર 422007.

કલ્યાણ, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડૉ
Mon - Sat 10AM - 7PM
કલ્યાણ, મુંબઈ img
Mon - Sat 10AM - 7PMMon - Sat 10AM - 7PM

2જી માળ, દિવાડકર કોમ્પ્લેક્સ, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ચોક, જીજામાતા કોલોની, કલ્યાણ, મહારાષ્ટ્ર - 421301.

ચોપાટી, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડૉ
Mon - Sat 10:30AM - 6:30PM
ચૌપાટી, મુંબઈ img
Mon - Sat 10:30AM - 6:30PM Mon - Sat 10:30AM - 6:30PM

નંબર 401, ચોથો માળ, સુખ સાગર, એનએસ પાટકર માર્ગ, ગિરગાંવ ચોપાટી, મુંબઈ - 400007.

વિક્રોલી, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડૉ
Mon - Sat 9AM - 8:30PM
વિક્રોલી, મુંબઈ img
Mon - Sat 9AM - 8:30PM Mon - Sat 9AM - 8:30PM

વિન-આર આઈ કેર, ડૉ. અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, સાઈ શ્રદ્ધા, બી વિંગ - 001, બસ ડેપોની પાછળ, વિક્રોલી, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400083.

મુલુંડ ઈસ્ટ બ્રાન્ચ, મુંબઈ - અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 9PM
મુલુંડ પૂર્વ શાખા, મુંબઈ img
Mon - Sat 9AM - 9PM Mon - Sat 9AM - 9PM

વિન-આર આઈ કેર, ડૉ. અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, શાંતિ સદન, 1 લી, 90 ફીટ આરડી, મુલુંડ ઈસ્ટ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400081

મુલુંડ વેસ્ટ બ્રાન્ચ, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડૉ
Mon - Sat 10AM - 9PM
મુલુંડ પશ્ચિમ શાખા, મુંબઈ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

દૃષ્ટિ આઇ કેર સેન્ટર, ડૉ. અગ્રવાલ આઇ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, આરઆરટી આરડી, ઓમ જ્વેલર્સની ઉપર, મુલુંડ વેસ્ટ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400080.

વડાલા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 7PM
વડાલા img
Mon - Sat 10AM - 7PMMon - Sat 10AM - 7PM

આદિત્ય જ્યોત આંખની હોસ્પિટલ, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક યુનિટ., પ્લોટ નં. 153, રોડ નં. 9, મુખ્ય પરમેશ્વરન રોડ, SIWS કૉલેજના ગેટ નંબર 3 સામે, વડાલા, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર 400031

ઔંધ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 8PM
ઓંધ img
Mon - Sat 9AM - 8PMMon - Sat 9AM - 8PM

નં.127, પ્લોટ 7, લોટસ કોર્ટ, ITI રોડ, ઔંધ, ITI રોડ ખાતે તનિષ્ક પાસે, પુણે, મહારાષ્ટ્ર 411007.

હડપસર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 8PM
હડપસર img
Mon - Sat 10AM - 8PMMon - Sat 10AM - 8PM

ક્રમ નંબર: 31/1, કુટીકા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સોલાપુર રોડ, કાલુબાઈ મંદિરની બાજુમાં, હડપસર, પુણે, મહારાષ્ટ્ર 411013.

વિશ્રાંતવાડી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon-Sat 10AM - 7PM
વિશ્રાંતવાડી img
Mon-Sat 10AM - 7PMMon-Sat 10AM - 7PM

ડૉ. આનંદ પાલિમકર, દુકાન નં. 30, લક્ષ્મી ક્લાસિક, પ્રતિક નગર ચોક, આલંદી રોડ, વિશ્રાંતવાડી, પુના સાથે અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ.

વિમાન નગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon-Sat 10AM - 7PM
વિમાન નગર img
Mon-Sat 10AM - 7PMMon-Sat 10AM - 7PM

બંધ નંબર 110, ટાઉન સ્ક્વેર મોલ, દોરાબજી ઉપર, વિમાન નગર, પુણે.

સાંગવી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon-Sat 10AM - 8PM
સાંગવી img
Mon-Sat 10AM - 8PMMon-Sat 10AM - 8PM

વૈષ્ણવી પેલેસ, પહેલો માળ, સામે. બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, શિતોલે નગર, જૂની સાંગવી, પુણે, મહારાષ્ટ્ર 411027.

પિંપરી-ચિંચવડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon-Sat 9AM - 8PM
પિંપરી-ચિંચવડ img
Mon-Sat 9AM - 8PMMon-Sat 9AM - 8PM

ઓફિસ નં.304, પહેલો માળ, ગણેશમ ઇ કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ, વાકડ - નાસિક ફાટા બીઆરટીએસ આરડી, પિમ્પલ સૌદાગર, પિંપરી-ચિંચવાડ, મહારાષ્ટ્ર - 411027.

કોથરુડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 7PM
કોથરુડ img
Mon - Sat 10AM - 7PMMon - Sat 10AM - 7PM

નિકસીયા હાઉસ, ક્રમ નં. 32/1/1, સીટીએસ નંબર 131, મહેંદેલ ગેરેજ ચોક પાસે, હોટેલ સ્વીકરની બાજુમાં. એરંડવાને, પુણે - 411004.

વાશી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
Sun 9:30AM - 12:30PM | Mon - Sat 10AM - 7PM
વાશી img
Sun 9:30AM - 12:30PM | Mon - Sat 10AM - 7PMSun 9:30AM - 12:30PM | Mon - Sat 10AM - 7PM

નંબર 30, ધ અફેર્સ, સેક્ટર 17 સનપાડા, પામ બીચ રોડ, ભૂમિ રાજ કોસ્ટા રિકા બિલ્ડીંગની સામે, નવી મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400705.

ચેમ્બુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
Mon - Sat 10AM - 7:30PM
ચેમ્બુર img
Mon - Sat 10AM - 7:30PMMon - Sat 10AM - 7:30PM

આયુષ આઈ ક્લિનિક માઈક્રોસર્જરી એન્ડ લેસર સેન્ટર, ડૉ. અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ., પહેલો માળ, સિગ્નેચર બિઝનેસ પાર્ક, પોસ્ટલ કોલોની આરડી, ચેમ્બુર, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400071.

કૃષિ નગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 6PM
ક્રુષી નગર img
Mon - Sat 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

સુશીલ આંખની હોસ્પિટલ, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું યુનિટ, બીજો માળ, શ્રદ્ધા મોલ, કૉલેજ રોડ, નાસિક - 422005.

ભાંડુપ, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 11AM - 9PM
ભાંડુપ, મુંબઈ img
Mon - Sat 11AM - 9PMMon - Sat 11AM - 9PM

ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ, A-2, 108/109- પ્રથમ માળ, કૈલાશ કોમ્પ્લેક્સ, ડ્રીમ્સ- ધ મોલ સામે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી Rd ભાંડુપ (w), મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર 400078

બાંદ્રા વેસ્ટ, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડૉ
Mon - Sat 10AM - 7PM
બાંદ્રા વેસ્ટ, મુંબઈ img
Mon - Sat 10AM - 7PMMon - Sat 10AM - 7PM

4 હિલ્ટન ફર્સ્ટ ફ્લોર, 35-A, હિલ આરડી, એલ્કો માર્કેટ અને રિલાયન્સ ટ્રેન્ડ્સની સામે, બાંદ્રા વેસ્ટ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400050.

બદલાપુર પશ્ચિમ, મહારાષ્ટ્ર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 6PM
બદલાપુર પશ્ચિમ, મહારાષ્ટ્ર img
Mon - Sat 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

શોભના આઈ ક્લિનિક, સાઈ પ્રસાદ બિલ્ડીંગ, પહેલો માળ, રેલ્વે સ્ટેશન પાછળ, બદલાપુર પશ્ચિમ - 421503.

થાણે પશ્ચિમ, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડૉ
Mon - Sat 8:30AM - 8PM
થાણે પશ્ચિમ, મુંબઈ img
Mon - Sat 8:30AM - 8PMMon - Sat 8:30AM - 8PM

સોહમ પ્લાઝા, ટીકુજી ની વાડી આરડી, માનપાડા ફ્લાયઓવર, માનપાડા, થાણે પશ્ચિમ, થાણે, મહારાષ્ટ્ર - 400607.

તારદેવ, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat (9:30AM - 5:30PM)
તારદેવ, મુંબઈ img
Mon - Sat (9:30AM - 5:30PM)Mon - Sat (9:30AM - 5:30PM)

ઇન્ફિનિટી આઇ હોસ્પિટલ એ ડૉ. અગ્રવાલ આઇ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, 1 લી માળ, ઇ બ્લોક, સ્પેન્સર બિલ્ડીંગ, ભાટિયા હોસ્પિટલ લેન, 30, ફોરજેટ સેન્ટ, તારદેવ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર - 400036.

ગઢિંગલાજ, મહારાષ્ટ્ર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
MON - SAT 10AM - 6PM
ગઢિંગલાજ, મહારાષ્ટ્ર img
MON - SAT 10AM - 6PMMON - SAT 10AM - 6PM

અંકુર આઈ હોસ્પિટલ, ડોક્ટર્સ કોલોની, ગઢિંગલાજ, મહારાષ્ટ્ર - 416502.

નિપાણી, કર્ણાટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
MON - SAT 10AM - 6PM
નિપાની, કર્ણાટક img
MON - SAT 10AM - 6PMMON - SAT 10AM - 6PM

અંકુર આંખની હોસ્પિટલ, 4185/5 Old.PB, રોડ, બસવનનગર, નિપાની, કર્ણાટક - 591237.

બેલગામ - પૂર્વ, કર્ણાટક - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
SAT 10AM - 6PM
બેલગામ - પૂર્વ, કર્ણાટક img
SAT 10AM - 6PMSAT 10AM - 6PM

અંકુર આઈ હોસ્પિટલ, 1643, ભાગીરથી કોમ્પ્લેક્સ, 1 લી માળ, અન્સુરકર ગલ્લી, બેલાગવી, કર્ણાટક - 590001.

સતારા, મહારાષ્ટ્ર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9AM - 6PM
સતારા, મહારાષ્ટ્ર img
Mon - Sat 9AM - 6PMMon - Sat 9AM - 6PM

સરવતે આઇ ક્લિનિક અને લેસર સેન્ટર ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, 482 A/3 જૂના RTO પાસે, સદર બજાર, સતારા, મહારાષ્ટ્ર - 415001.

બોરીવલી, મુંબઈ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Fri 9AM - 8PM | Sat 9AM - 1PM
બોરીવલી, મુંબઈ img
Mon - Fri 9AM - 8PM | Sat 9AM - 1PMMon - Fri 9AM - 8PM | Sat 9AM - 1PM

સોહુમ આઇ કેર સેન્ટર, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક એકમ, મેટકોર્નેલ હાઇટ્સ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, મેરી ઇમમક્યુલેટ હાઇસ્કૂલ પાસે, મેરીયન કોલોની, બોરીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ – 400103.