બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કાકીનાડામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કાકીનાડામાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કાકીનાડામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કાકીનાડા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM
કાકીનાડા img
સોમ - શનિ • 9AM - 6PM

નંબર 2-1-59, બીજો માળ, રાયનમની S2 બિલ્ડીંગ, સુભદ્રા આર્કેડ કોમ્પ્લેક્સની સામે, ભાનુગુડી જંકશન, ભાનુગુડી જંકશન, આંધ્રપ્રદેશ - 533003.