બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

સુરતમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

સુરતની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે જાણીતી, સુરતની અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

 વેસુ, સુરત - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શુક્ર 10AM - 7PM | શનિ સવારે 10AM - 2PM
વેસુ, સુરત img
સોમ - શુક્ર 10AM - 7PM | શનિ 10AM - 2PMMon - શુક્ર 10AM - 7PM | શનિ સવારે 10AM - 2PM

પ્રિઝમા આઇ ક્લિનિક - ડૉ. અગ્રવાલ આઇ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, 208, માઇલસ્ટોન મિલાગ્રો, B/s. દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, ઉધના-મગદલ્લા રોડ, વેસુ, સુરત-395007

અડાજણ રોડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 5AM - 7PM
અડાજણ રોડ img
સોમ - શનિ 5AM - 7PMM સોમ - શનિ 5AM - 7PM

પ્રિઝમા આઇ ક્લિનિક - ડૉ. અગ્રવાલ આઇ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, 201, પિરામિડ સ્ક્વેર, હ્યુન્ડાઇ શોરૂમની બાજુમાં, એલપી સવાણી સર્કલ, અડાજણ, સુરત - 395009

રીંગ રોડ, સુરત - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ સવારે 10AM - 6PM
રીંગ રોડ, સુરત img
સોમ - શનિ 10AM - 6PMM સોમ - શનિ 10AM - 6PM

પ્રિઝમા આઇ ક્લિનિક - ડૉ. અગ્રવાલ આઇ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, પિરામિડ પોઇન્ટ, ક્રુષિ મંગલ હોલની બાજુમાં, રિંગ રોડ, મજુરા ગેટ, સુરત -395001