બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

હરિયાણામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

હરિયાણામાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, હરિયાણામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

સેક્ટર 15, પંચકુલા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ-શનિ • સવારે 10AM - 1PM અને 5:30PM - 7:30PM
સેક્ટર 15, પંચકુલા img
સોમ-શનિ • સવારે 10AM - 1PM અને 5:30PM - 7:30PM

મિર્ચિયાનું લેસર આઈ ક્લિનિક, ડૉ. અગ્રવાલ આઈ હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, પંચકુલા હોસ્પિટલ, નર્સિંગ હોમ સાઈટ નંબર 1, રઘુનાથ મંદિર અને કોમ્યુનિટી સેન્ટરની પાછળ, સેક્ટર 15, પંચકુલા (હરિયાણા).

સ્વસ્તિક વિહાર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ-શનિ • 10AM - 7PM
સ્વસ્તિક વિહાર img
સોમ-શનિ • 10AM - 7PM

ડૉ. મોનિકાની આંખનું ક્લિનિક, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલનું એક યુનિટ, SCO 4 સ્વસ્તિક વિહાર, મનસા દેવી મંદિર સંકુલ, પંચકુલા (હરિયાણા).