બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કુન્નુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કુન્નુરમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કુન્નુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કુન્નૂર, નીલગીરી - ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ સવારે 9AM - 6PM
કુન્નૂર, નીલગીરી img
સોમ - શનિ 9AM - 6PMM સોમ - શનિ 9AM - 6PM

દરવાજા નંબર 73 અને 73, 1, માઉન્ટ આરડી, કુમારન નગર, કુન્નુર, તમિલનાડુ - 643102.