બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

હુબલીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

હુબલીમાં ડૉ અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, હુબલીમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

હુબલી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
હુબલી img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

રાજ પ્લાઝા, દેશપાંડે નગર મેઈન રોડ, ઓલ્ડ એક્સિસ બેંકની બાજુમાં, હુબલી, કર્ણાટક 580029.