બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

બેંગલોરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

બેંગલોરમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, બેંગ્લોરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

બેનરઘટ્ટા રોડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
બેનરઘટ્ટા રોડ img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

16, સાલાપુરિયા ઝેસ્ટ બિલ્ડીંગ, બેનરઘાટ્ટા મુખ્ય આરડી, શોપર્સ સ્ટોપની સામે, ત્રીજો તબક્કો, જેપી નગર, બેંગ્લોર, કર્ણાટક 560078.

બનાશંકરી - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સૂર્ય • 9AM - 5PM
બનાશંકરી img
સૂર્ય • 9AM - 5PM

નંબર 02, પહેલો માળ, કાથરીગુપ્પે આઉટર રિંગ આરડી, રિલાયન્સ સ્માર્ટ પોઈન્ટની બાજુમાં, બનાશંકરી ત્રીજો સ્ટેજ, બેંગ્લોર, કર્ણાટક 560085.

કોલ્સ રોડ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
કોલ્સ રોડ img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

નંબર 33, કોલ્સ આરડી, સામે. બાટા શોરૂમ, ક્લેવલેન્ડ ટાઉન, પુલીકેશી નગર, બેંગલોર, કર્ણાટક 560005.

ઇન્દિરાનગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
રવિવાર • 9AM - 11:30AM
ઈન્દિરાનગર img
રવિવાર • 9AM - 11:30AM

#41, 80 ફીટ રોડ, HAL 3જી સ્ટેજ, સામે. એમ્પાયર રેસ્ટોરન્ટ, ઈન્દિરાનગર, બેંગલુરુ, કર્ણાટક-560038.

કોરમંગલા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સૂર્ય • 9AM - 5PM
કોરમંગલા img
સૂર્ય • 9AM - 5PM

નંબર 50, 100 ફીટ રોડ, કોરમંગલા, 4થો બ્લોક નેક્સ્ટ સોની વર્લ્ડ સિગ્નલ. બેંગ્લોર, કર્ણાટક 560034.

પદ્મનાભનગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
પદ્મનાભનગર img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

પવનધમા, નં.30, 80 ફીટ રોડ, આરકે લેઆઉટ, પદ્મનાભ નગર, મેડપ્લસની સામે, બેંગલોર, કર્ણાટક 560070.

રાજાજીનગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સૂર્ય • 9AM - 5PM
રાજાજીનગર img
સૂર્ય • 9AM - 5PM

NKS Prime, #60/417, 20th Main Road, 1st Block, Rajajinagar, Rajajinagar Metro Station ની નીચે, બેંગલોર, કર્ણાટક 560010.

આરઆર નગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
આરઆર નગર img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

પ્લોટ #638, 1st Floor, 80 Feet Rd, Ideal Homes Layout, RR નગર, બેંગલોર, કર્ણાટક 560098.

શિવાજી નગર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
શિવાજી નગર img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

મિરલે આઇ કેર (ડૉ. અગ્રવાલની આંખની હોસ્પિટલ લિમિટેડનું એક યુનિટ), નં.9, સેન્ટ જોન્સ ચર્ચ આરડી, ભારતી નગર, શિવાજી નગર, બેંગ્લોર, કર્ણાટક 560005.

વ્હાઇટફિલ્ડ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સૂર્ય • 9AM - 5PM
વ્હાઇટફિલ્ડ img
સૂર્ય • 9AM - 5PM

નંબર 3, નારાયણપ્પા ચેમ્બર્સ, નારાયણપ્પા ગાર્ડન મેઈન રોડ, વ્હાઇટફિલ્ડ, ફોરમ વેલ્યુ મોલ અને સ્વસ્થ હોસ્પિટલ પાસે, બેંગલોર, કર્ણાટક 560066.

યેલાહંકા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો NABH માન્યતા પ્રાપ્ત
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
યેલાહંકા img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

#2557, 16મી બી ક્રોસ આરડી, સામે. ધનલક્ષ્મી બેંક, LIG 3જી સ્ટેજ, યેલાહંકા સેટેલાઇટ ટાઉન, યેલાહંકા ન્યુ ટાઉન, બેંગલોર, કર્ણાટક 560064.