બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો
મંગળવાર, 21 મે 2024

Impact of Senile Immature Cataracts on Vision Quality

Cataracts are a frequent age-related disorder that impairs the clarity of the le...

વિશ્વભરમાં લાખો વ્યક્તિઓ સામાન્ય આંખની બિમારીથી પીડાય છે જેને...

મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા, વિશ્વની સૌથી સામાન્ય અને સફળ તબીબી પ્રક્રિયાઓમાંની એક...

જો તમે ક્યારેય વાદળછાયું દ્રષ્ટિ અનુભવી હોય અથવા તમારામાં ધીમે ધીમે ફેરફારો નોંધ્યા હોય તો...

શું તમે સ્પષ્ટ લેન્સ દ્વારા વિશ્વને જોવા માટે તૈયાર છો? મોતિયાની શસ્ત્રક્રિયા આપે છે...

સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિની દુનિયામાં આપનું સ્વાગત છે! જો તમે મોતિયાની સર્જરી કરાવી હોય, તો કોંગ...

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે શા માટે આપણી આંખો ક્યારેક મોતિયા જેવા પડકારોનો સામનો કરે છે અને...

તેથી, તમે તમારી જાતને મોતિયા વિશે આશ્ચર્ય પામ્યા છો. કદાચ તમે ફરી...

મોતિયા આંખમાં લેન્સના વાદળછાયું હોવાનો સંદર્ભ આપે છે, જેના કારણે દ્રષ્ટિ અસ્પષ્ટ થાય છે...