બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

વિજયવાડામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

વિજયવાડામાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, વિજયવાડામાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

નક્કલ રોડ, વિજયવાડા - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
નક્કલ રોડ, વિજયવાડા img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

શ્રીદેવી આંખની હોસ્પિટલ સાથે ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ, નં. 29-6-13/એ નક્કલ રોડ, સૂર્યા રાવપેટ, વિજયવાડા - 520002

વન ટાઉન રોડ, વિજયવાડા - ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
વન ટાઉન રોડ, વિજયવાડા img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

શ્રીદેવી આંખની હોસ્પિટલ, બોડેમ્મા હોટેલ સેન્ટર, બાબુ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ આરડી, તારાપેટ, વિજયવાડા, આંધ્રપ્રદેશ 520001 સાથે ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ

ગવર્નરપેટ, વિજયવાડા - ડો. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
સોમ - શનિ • 10AM - 6PM
ગવર્નરપેટ, વિજયવાડા img
સોમ - શનિ • 10AM - 6PM

નંબર 27/37/62, એમજી રોડ ગવર્નરપેટ, વિજયવાડા - 520002