બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કુંભકોનમમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

કુંભકોનમમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કુંભકોણમની અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

કુંભકોનમ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
કુંભકોણમ img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

2/381, ઈન્દિરા નગર તિરુવિદાઈમારુદુર રોડ, વટ્ટી પિલ્લૈયાર કોઈલ પાસે, કુમ્બકોનમ, તમિલનાડુ 612001.