બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

તિરુપુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

તિરુપુરમાં ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, તિરુપુરમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

તિરુપુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM
તિરુપુર img
સોમ - શનિ • 9AM - 8PM

32, રાયપંદરમ સ્ટ્રીટ, અવિનાશી રોડ, પુષ્પા થિયેટર બસ સ્ટોપ પાસે, તિરુપુર, તમિલનાડુ 641602.