બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

રાયકોટમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો

રાયકોટની ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, રાયકોટમાં અમારી આંખની હોસ્પિટલો અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

રાયકોટ, પંજાબ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
સોમ-શનિ • 9AM - 2PM
રાયકોટ, પંજાબ img
સોમ-શનિ • 9AM - 2PM

પંજાબ આંખની હોસ્પિટલ, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ સામેનું એક યુનિટ. સ્વામી ગંગા ગિરી જનતા ગર્લ્સ કોલેજ, લુધિયાણા રોડ, રાયકોટ, પંજાબ - 141109.