બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

મૈસુરમાં અમારા ડૉક્ટરો

કવિતા વાડીએ ડૉ
જોઈન્ટ હેડ - ક્લિનિકલ સર્વિસીસ, કુવેમ્પુનગરા
ડો.ઉમેશ આર
કન્સલ્ટન્ટ ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, સયાજી રાવ રોડ
ડૉ.ચંદ્ર શેકર સી.એસ
આસિસ્ટન્ટ હેડ - ક્લિનિકલ સર્વિસ, કુવેમ્પુનગરા
ડૉ આશિષ ગોયલ
કન્સલ્ટન્ટ કોમ્પ્રીહેન્સિવ ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ
  • તબીબી રેટિના
  • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી
ડો.કાવેરી જી
સામાન્ય નેત્ર ચિકિત્સક