ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

മൈസൂരിലെ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർമാർ

ഡോ.ഉമേഷ് ആർ
കൺസൾട്ടന്റ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്, സയാജി റാവു റോഡ്
ഡോ.ചന്ദ്രശേഖർ സി.എസ്
അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് - ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ്, കുവെമ്പുനഗര
ഡോ ആശിഷ് ഗോയൽ
കൺസൾട്ടന്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്
  • മെഡിക്കൽ റെറ്റിന
  • ജനറൽ ഒഫ്താൽമോളജി
ഡോ. കാവേരി ജി
ജനറൽ ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്