ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಂಡಗಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾ ತೆಳುವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೋನ್ ತರಹದ ಉಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.

 

ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

 • ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ
 • ಡಬಲ್ ದೃಷ್ಟಿ
 • ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ
 • ಬಹು ಚಿತ್ರಗಳು
 • ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸ
 • 'ಭೂತ ಚಿತ್ರಗಳು'-ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

 

ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹೇಗೆ?

ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್‌ನ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆರಾಟೋಮೆಟ್ರಿ, ಪ್ಯಾಚಿಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

 

ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಜಿನ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 • ಸ್ಲಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ:- ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಕಿರಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ:-ಇದು ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಗಣಕೀಕೃತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕೆರಾಟೋಕೊನಸ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಪ್ಯಾಚಿಮೆಟ್ರಿ:- ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗುವುದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಊತ.
 • ಕೆರಾಟೋಮೆಟ್ರಿ:- ಇದು ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಆಕಾರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಂನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಗಣಕೀಕೃತ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್: - ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇದು ವಿಶೇಷ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಾರ್ನಿಯಾದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.