કેરાટોકોનસ શું છે?

કેરાટોકોનસ એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં સામાન્ય રીતે ગોળાકાર કોર્નિયા પાતળો બને છે અને શંકુ જેવો બલ્જ વિકસે છે.

 

કેરાટોકોનસના લક્ષણો શું છે?

 • ઝાંખી દ્રષ્ટિ
 • ડબલ દ્રષ્ટિ
 • પ્રકાશ સંવેદનશીલતા
 • બહુવિધ છબીઓ
 • આંખ ખેચાવી
 • 'ઘોસ્ટ ઈમેજીસ' - એક ઑબ્જેક્ટને જોતી વખતે અનેક ઈમેજો જેવો દેખાવ

 

કેરાટોકોનસનું નિદાન કેવી રીતે થાય છે?

કેરાટોકોનસનું નિદાન સામાન્ય રીતે આંખની નિયમિત તપાસમાં થાય છે. કેરાટોકોનસના નિદાન માટે સ્લિટ લેમ્પ આંખની તપાસનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કેરાટોકોનસના નિદાન માટે મોટાભાગે કોર્નિયલ ટોપોગ્રાફી જરૂરી હોય છે. તે સિવાય કેરાટોમેટ્રી, પેચીમેટ્રી અને કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ કોર્નિયલ મેપિંગ કોર્નિયાનો આકાર નક્કી કરવા માટે મદદરૂપ છે.

 

કેરાટોકોનસમાં આંખની તપાસ માટે વિસ્તરણ જરૂરી છે કે કેમ?

આંખના પાછળના ભાગમાં વિટ્રિયસ અને રેટિના જોવા માટે પરીક્ષાના ભાગરૂપે તમારી આંખો પહોળી કરવામાં આવશે. આંખનો ફેલાવો દ્રષ્ટિને ઝાંખી બનાવે છે અને આંખો થોડા કલાકો સુધી પ્રકાશ પ્રત્યે વધુ સંવેદનશીલ રહેશે. એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કોઈ તમને ઘરે લઈ જાય.

 • સ્લિટ લેમ્પ પરીક્ષા:- આ પરીક્ષણમાં આંખની સપાટી પર ઊભી બીમ પ્રકાશ કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. તે કોર્નિયા અને આંખના રોગોના આકારનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે.
 • કોર્નિયલ ટોપોગ્રાફી:-તે એક કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે કોર્નિયાના ત્રિ-પરિમાણીય નકશા બનાવે છે. તે આંખના અન્ય રોગોથી અલગ કેરાટોકોનસના નિદાનમાં મદદ કરે છે.
 • પેચીમેટ્રી:- તે એક તબીબી ઉપકરણ છે જે આંખના કોર્નિયાની જાડાઈને માપવામાં મદદ કરે છે. ડૉક્ટરને જાણવું જરૂરી છે કોર્નિયલ કોર્નિયામાં પાતળું અને/અથવા સોજો.
 • કેરાટોમેટ્રી:- તે કોર્નિયાના પ્રતિબિંબ અને મૂળભૂત આકારને માપવા માટે એક પરીક્ષણ છે. તે અસ્પષ્ટતાની હદ અને અક્ષનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે.
 • કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ કોર્નિયલ મેપિંગ: - કોર્નિયાની છબીઓ રેકોર્ડ કરવા અને કોર્નિયાની સપાટીનો વિગતવાર નકશો બનાવવા માટે તે એક ખાસ ફોટોગ્રાફિક પરીક્ષણ છે. આ પરીક્ષણ કોર્નિયાની જાડાઈને માપવામાં મદદ કરે છે.