ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯ ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ನೇತ್ರ ವೈದ್ಯರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ನಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ರಾಜಮಂಡ್ರಿ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತ್ರಾಲಯ
ಸೋಮ - ಶನಿ 8AM - 8PM
ರಾಜಮಂಡ್ರಿ img
ಸೋಮ - ಶನಿ 8AM - 8PMMon - ಶನಿ 8AM - 8PM

ಸಂಖ್ಯೆ: 54, 9-8, ಅನಲಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಎದುರು. HP ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್, ಅಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಜಮಂಡ್ರಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ 533103.