ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക
ബാക്ക് ഐക്കൺ

ശങ്കരൻകോവിലിലെ നേത്ര ക്ലിനിക്ക്

നമ്പർ 69, സൗത്ത് കാർ സ്ട്രീറ്റ്, ശങ്കര നാരായണൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം, ശങ്കരൻകോവിൽ, തമിഴ്നാട് - 627750.

ബന്ധപ്പെടുക

സമയക്രമം

  • എസ്
  • എം
  • ടി
  • w
  • ടി
  • എഫ്
  • എസ്
തിങ്കൾ - ശനി • 10AM മുതൽ 9PM വരെ

ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക


ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ