ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ನೇತ್ರ ವೈದ್ಯರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ನಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಕುಕಟ್‌ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಸೋಮ - ಶನಿ • 9AM - 8PM
ಕುಕಟ್ಪಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ img
ಸೋಮ - ಶನಿ • 9AM - 8PM

H No 5-2-4/11 & 12, 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಕುಕಟ್‌ಪಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 804, ಕುಕಟ್‌ಪಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - 500072.