ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക
Tamil Nadu - Tirunelveli, Maharashtra - Badlapur (Mumbai), Nipani, Dombivli(Mumbai) , Madhya Pradesh - Indore, Andhra Pradesh - Ongole, Punjab - Sector 22A Chandigarh

റെറ്റിന സർജൻ

 • ഡോ അഗർവാൾസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ഞങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളും മൊത്തത്തിലുള്ള ദൗത്യവും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്
 • ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ജാതി, വർണ്ണം, സാമൂഹിക പദവി അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്നിവയാൽ ഞങ്ങൾ മുൻവിധികളില്ലാത്തവരാണ്
 • സമഗ്രത, ടീം വർക്ക്, പ്രതിഫലദായകമായ യോഗ്യത എന്നിവയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അചഞ്ചലവും ഉറച്ചതുമാണ്
 • ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഓരോ അംഗത്തെയും അവർ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ തീരുമാനങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക

  പൂർണ്ണമായ പേര്

  ഇമെയിൽ

  മൊബൈൽ നമ്പർ

  നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക്ക് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക.

  തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം

  ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്രൊഫൈൽ (ഓപ്ഷണൽ)

  പുനരാരംഭിക്കുക (PDF|DOC)


  മുമ്പത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പങ്കിടുന്നത് കൂടുതൽ കൃത്യമായ രോഗനിർണയം നൽകാൻ ഡോക്ടറെ സഹായിക്കും. പരമാവധി 5 ഫയലുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് PDF ഫോർമാറ്റിൽ ആയിരിക്കണം കൂടാതെ ഓരോ ഫയലിനും 5mb കവിയാൻ പാടില്ല.

  പ്രയോഗിക്കുക