ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

അഭിരാമ സുന്ദരി ഡോ

കൺസൾട്ടന്റ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്, സേലം

സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ

  • ഫാക്കോ റിഫ്രാക്റ്റീവ്
ബ്രാഞ്ച് ഷെഡ്യൂളുകൾ
ഐക്കണുകളുടെ ഭൂപടം നീല സേലം, ROTN • 9AM - 5PM
  • എസ്
  • എം
  • ടി
  • ഡബ്ല്യു
  • ടി
  • എഫ്
  • എസ്

സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ

ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്

മറ്റ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റുകൾ

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ഡോ. അഭിരാമ സുന്ദരി എവിടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്?

ലെ ഡോ. അഗർവാൾ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കൺസൾട്ടൻ്റ് ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റാണ് ഡോ. അഭിരാമ സുന്ദരി.
നിങ്ങൾക്ക് നേത്ര സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഡോ. അഭിരാമ സുന്ദരിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക.
അഭിരാമ സുന്ദരി യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.
അഭിരാമ സുന്ദരി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോ
  • ഫാക്കോ റിഫ്രാക്റ്റീവ്
. നേത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നതിന്, ഡോ അഗർവാൾസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സന്ദർശിക്കുക.
അഭിരാമ സുന്ദരിയുടെ അനുഭവം ഡോ.
ഡോ. അഭിരാമ സുന്ദരി അവരുടെ രോഗികൾക്ക് 9AM മുതൽ 5PM വരെ സേവനം നൽകുന്നു.
ഡോ. അഭിരാമ സുന്ദരിയുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് അറിയാൻ വിളിക്കുക.