ब्लॉग मीडिया करिअर आंतरराष्ट्रीय रुग्ण डोळा चाचणी
परत कॉल करण्याची विनंती करा
गुंतवणूक करत आहे
 • गुंतवणूकदारांसाठी - डॉ. अग्रवाल आय हॉस्पिटल लि

गुंतवणूकदारांसाठी - डॉ. अग्रवाल आय हॉस्पिटल लि

शेअरहोल्डिंग पॅटर्न 31 डिसेंबर 2023
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न 30 सप्टेंबर 2023
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न 30 जून 2023
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न 31 मार्च 2023
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न 31 डिसेंबर 2022
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 सप्टेंबर 2022
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - ३० जून २०२२
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 मार्च 2022
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - ३१ डिसेंबर २०२१
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 सप्टेंबर 2021
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - ३० जून २०२१
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - ३१ मार्च २०२१
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 डिसेंबर 2020
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - जून 30, 2020
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 सप्टेंबर 2020
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 डिसेंबर 2019
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 जून 2019
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 मार्च 2020
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 सप्टेंबर 2019
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 सप्टेंबर 2018
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 डिसेंबर 2018
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 जून 2018
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 मार्च 2019
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 डिसेंबर 2017
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 जून 2017
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 सप्टेंबर 2017
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 मार्च 2018
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 डिसेंबर 2016
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 जून 2016
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 मार्च 2017
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 सप्टेंबर 2016
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 मार्च 2016
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 31 डिसेंबर 2015
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 जून 2015
शेअरहोल्डिंग पॅटर्न - 30 सप्टेंबर 2015
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल मार्च 31, 2024 (2)
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 31 डिसेंबर 2023
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 30 सप्टेंबर 2023
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 30 जून 2023
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 31 मार्च 2023
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 31 डिसेंबर 2022
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 30 सप्टेंबर 2022
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 30 जून 2022
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 31 मार्च 2022
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 31 डिसेंबर 2021
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 30 सप्टेंबर 2021
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 30 जून 2021
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 31 मार्च 2021
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- 31 डिसेंबर 2020
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल - ३० जून २०२०
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट - 30 सप्टेंबर 2020
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट - 31 डिसेंबर 2019
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- जून 30, 2019
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट - 31 मार्च 2020
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अहवाल 30 सप्टेंबर 2019
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- 31 डिसेंबर 2018
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- जून 30, 2018
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- मार्च 31, 2019
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- 30 सप्टेंबर 2018
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- 31 डिसेंबर 2017
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- जून 30, 2017
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- मार्च 31, 2018
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- 30 सप्टेंबर 2017
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- गैर-लागूपणा - डिसेंबर 31, 2016
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- गैर-लागूपणा - 30 सप्टेंबर 2016
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- गैर-लागू- 30 जून 2016
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट-नॉन अॅप्लिबिलिटी - मार्च 31, 2016
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट - गैर-लागूता- 30 सप्टेंबर 2015
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- गैर-लागूपणा - मार्च 31, 2016
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट- गैर-लागू- 31 डिसेंबर 2015
विनियम 31(1) - SAST घोषणा
NDU विनियम 31(1) Reg-28(3) - 20.11.2019 सह वाचले
SEBI SAST-Regulation-2011- 04.10.2019 च्या नियमन 28(3) सह विनियम 31(1) वाचले
विनियम-31(2)-गहाण सोडणे - 20.11.2019
SAST प्रकटीकरण AHCL ते BSE - 14-15
SAST प्रकटीकरण AHCL ते BSE - 15-16
विनियम 74(5) - 31.03.2024
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी- 31.03.2024
विनियम 7(3) - 31.03.2024
विनियम 74(5) - 31.12.2023
शेअर कॅपिटल ऑडिट रिपोर्टचे सामंजस्य 31 डिसेंबर 2023
विनियम 74(5) - 30.09.2023
शेअर कॅपिटल ऑडिट रिपोर्टचे सामंजस्य 30 सप्टेंबर 2023
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी- 31.12.2023
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी- 30.09.2023
विनियम 74(5) - 30.06.2023
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी- 30.06.2023
शेअर कॅपिटल ऑडिट रिपोर्टचे सामंजस्य जून 30, 2023
विनियम 7(3) - 31.03.2023
विनियम 74(5) - 31.03.2023
नियमन 40(9) - 31.03.2023
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी- 31.03.2023
शेअर कॅपिटल ऑडिट रिपोर्टचे सामंजस्य 31 मार्च 2023
विनियम 74(5) - 31.12.2022
शेअर कॅपिटल ऑडिटचे सामंजस्य डिसेंबर- 31.12.2022
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी- 31.12.2022
विनियम 74(5) - 30.09.2022
शेअर कॅपिटल ऑडिट रिपोर्टचे सामंजस्य 30 सप्टेंबर 2022
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी - 30.09.2022
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी - 30.06.2022
शेअर कॅपिटल ऑडिट रिपोर्टचे सामंजस्य जून 30, 2022
AEHL IEPF जाहिरात अंतिम
विनियम 74(5) - 30.06.2022
विनियम 74(5) - 31.03.2022
शेअर कॅपिटल ऑडिट रिपोर्टचे सामंजस्य 31 मार्च 2022
विनियम 7(3) - 31.03.2022
गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी 31.03.2022
विनियम 39(3)- शेअर सर्टिफिकेटचे नुकसान
विनियम 74(5)- 31.12.2021
विनियम 39(3) - शेअर सर्टिफिकेटचे नुकसान
मंडळाच्या बैठकीचा निकाल- 23.07.2021
गुंतवणूकदारांची तक्रार 30.06.2021
IEPF मध्ये इक्विटी समभाग हस्तांतरित करण्यासाठी भागधारकांना सूचना
विनियम 74(5)- 30.06.2021
ट्रेडिंग विंडो बंद करणे 31.06.2021
शेअर कॅपिटल ऑडिटचे सामंजस्य 31.03.2021
वार्षिक सचिवीय अनुपालन अहवाल 31.03.2021
मंडळाच्या बैठकीचा निकाल - ०४-०५-२०२१
नियम 40(9)- 1 ऑक्टोबर 2020- मार्च 31,2021
विनियम 7(3)- 31.03.2021
विनियम 74(5)- 31.03.2021
गैर-लागू- मोठ्या कॉर्पोरेट संस्था
ट्रेडिंग विंडो क्लोजर - 31.03.2024
विनियम 30-27.03.2024 अंतर्गत घोषणा
विनियम 30-22.03.2024 अंतर्गत घोषणा
नियम 30-20.03.2024 अंतर्गत घोषणा
विनियम 30-01.03.2024 अंतर्गत घोषणा
विनियम 30-08.02.2024 अंतर्गत घोषणा
सेक्रेटरीयल ऑडिटर 2023-2024 ची नियुक्ती
नियम 30 अंतर्गत घोषणा
ट्रेडिंग विंडो क्लोजर - 31.12.2023
रेकॉर्ड तारखेची पुनरावृत्ती - 31.10.2023
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 20.10.2023
ट्रेडिंग विंडो क्लोजर - 30.09.2023
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - ०४.०८.२०२३
IEPF कडे शेअर्स हस्तांतरित करण्यासाठी जाहिरातीची सूचना
ट्रेडिंग विंडो क्लोजर - 30.06.2023
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - ०६.०५.२०२३
वृत्तपत्र प्रकाशन आर्थिक परिणाम- 31.03.2023
मंडळाच्या बैठकीचा निकाल-31.03.2023
वार्षिक सचिवीय अनुपालन- 31.03.2023
संबंधित पक्ष व्यवहार अहवाल 31.03.2023
ट्रेडिंग विंडो क्लोजर - 31.03.2023
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 21.01.2023
ट्रेडिंग विंडो क्लोजर - 31.12.2022
मंडळाची बैठक पुन्हा वेळापत्रक सूचना - 30.09.2022
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - ३०.०९.२०२२
संबंधित पक्ष व्यवहार अहवाल 30.09.2022
ट्रेडिंग विंडो क्लोजर - 30.09.2022
मंडळाच्या बैठकीची सूचना- ३०.०६.२०२२
ट्रेडिंग विंडो क्लोजर - 30.06.2022
वार्षिक सचिवीय अनुपालन- 31.03.2022
संबंधित पक्ष व्यवहार अहवाल 31.03.2022
मंडळाच्या बैठकीचा निकाल-31.03.2022
मंडळाच्या बैठकीची सूचना-31.12.2021
संबंधित पक्ष व्यवहार - ३०.०९.२०२१
AEHL TW बंद 31.03.2022
28-03-2022 संचालनालयात बदल
ट्रेडिंग विंडो बंद करणे
सीएसच्या नियुक्तीची घोषणा
नियम 30(5) अंतर्गत घोषणा
बोर्ड बैठकीची सूचना 29.10.2021
मंडळाच्या बैठकीची सूचना 23.07.2021
2013-14 ते 2018-19 सलग 7 वर्षे लाभांश न भरलेल्या भागधारकांचे तपशील
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - ०४.०५.२०२१
संबंधित पक्ष व्यवहार 31.03.2021
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 25.01.2021
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 30.10.2020
मंडळाच्या बैठकीची सूचना-12.8.2020
IEPF कडे इक्विटी शेअर्स हस्तांतरित करण्याच्या संदर्भात भागधारकांना सूचना
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 28.01.2020
मंडळाच्या बैठकीची सूचना १३.०५.२०१९
बोर्ड बैठकीची सूचना-05.08.2019
मंडळाच्या बैठकीची सूचना-25.10.2019
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - ०८.०२.२०१९
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 13.05.2019
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 13.11.2018
मंडळाच्या बैठकीची सूचना-14.08.2018
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 02.02.2018
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 17.08.2017
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 22.11.2017
मंडळाच्या बैठकीची सूचना - 28.05.2018
दावा न केलेल्या लाभांशाच्या जाहिरातीची सूचना
बोर्ड बैठकीची सूचना 01.08.2016
मंडळाच्या बैठकीची सूचना 23.05.2017
बोर्ड बैठकीची सूचना 26.10.2016
मंडळाच्या बैठकीची सूचना-28.01.2017
बोर्ड बैठकीची सूचना 04.02.2016
बोर्ड बैठकीची सूचना 19.05.2016

संचालकांची यादी

S. क्र.

DIN

नाव

वडिलांचे नाव/पतीचे नाव

पदनाम

1

00435684

अमर अग्रवाल डॉ

जयवीर अग्रवाल डॉ

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

2

01365659

अथिया अग्रवाल डॉ

अमर अग्रवाल डॉ

पूर्णवेळ संचालक

3

01074272

आदिल अग्रवाल डॉ

अमर अग्रवाल डॉ

दिग्दर्शक

4

02501139

श्री.संजय धरमबीर आनंद

श्री. धरमबीर आनंद

स्वतंत्र संचालक

5

07099052

Ms. Latha Ramanathan

Mr. Ramanathan

स्वतंत्र संचालक

6

02825465

श्री बालकृष्णन व्यंकटरमण

श्रीमान व्यंकटरमण

स्वतंत्र संचालक

 

ऑडिट समिती तपशील

श्री

DIN क्रमांक

समिती सदस्यांची नावे

संचालकांची श्रेणी 1

संचालकांची श्रेणी 2

भेटीची तारीख

1

02501139

संजय धरमबीर आनंद

गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र संचालक

चेअरपर्सन

06-02-2019

2

00435684

अमर अग्रवाल

कार्यकारी संचालक

सदस्य

06-02-2019

 

नामनिर्देशन आणि मोबदला समिती तपशील

श्री

DIN क्रमांक

समिती सदस्यांची नावे

संचालकांची श्रेणी 1

संचालकांची श्रेणी 2

भेटीची तारीख

1

02501139

संजय धरमबीर आनंद

गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र संचालक

चेअरपर्सन

03-06-2019

2

01074272

आदिल अग्रवाल

गैर-कार्यकारी - गैर-स्वतंत्र संचालक

सदस्य

03-06-2019


भागधारक संबंध समिती तपशील

श्री

DIN क्रमांक

समिती सदस्यांची नावे

संचालकांची श्रेणी 1

संचालकांची श्रेणी 2

भेटीची तारीख

1

02501139

संजय धरमबीर आनंद

गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र संचालक

चेअरपर्सन

06-02-2019

2

00435684

अमर अग्रवाल

कार्यकारी संचालक

सदस्य

06-02-2019


कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिती तपशील

श्री

DIN क्रमांक

समिती सदस्यांची नावे

संचालकांची श्रेणी 1

संचालकांची श्रेणी 2

भेटीची तारीख

1

01365659

अथिया अग्रवाल

कार्यकारी संचालक

चेअरपर्सन

05-08-2019

2

00435684

अमर अग्रवाल

कार्यकारी संचालक

सदस्य

05-08-2019

3

02501139

संजय धरमबीर आनंद

गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र संचालक

सदस्य

26-04-2022

 

Cessation of Mrs. Lakshmi Subramanian Independent Director
Appointment of Ms. Latha Ramanathan as Independent Director
स्वतंत्र संचालकांना परिचय कार्यक्रम - 31.03.2024
स्वतंत्र संचालकांना परिचय कार्यक्रम - 31.03.2023
स्वतंत्र संचालकांना परिचय कार्यक्रम - 31.03.2022
श्री के व्ही बाला यांची स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती
श्री टी आर रामसुब्रमण्यन यांचा राजीनामा
स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्ती
सीएसच्या नियुक्तीची घोषणा
कंपनी सचिवाचा राजीनामा- 23.07.2021
स्वतंत्र संचालकांसाठी परिचय कार्यक्रम
श्री टी आर रामसुब्रमण्यम आणि सुश्री लक्ष्मी सुब्रमण्यन यांचे नियुक्ती पत्र
मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री. उदय शंकर दवे यांची नियुक्ती 07.12.2020
स्वतंत्र संचालक आणि कंपनी सचिव यांची नियुक्ती- 03.06.2019
संचालकांमध्ये बदल- डॉ. आदिल आणि अनोश- 02.05.2016
संचालक मंडळाची रचना
सेबी (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015-22.11.2017 च्या नियमन 30 (5) अंतर्गत अधिकृत मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचार्‍यांचे संपर्क तपशील
कंपनीचे अनुपालन अधिकारी म्हणून मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्याचे पद- 31.05.2017
कंपनीचे अनुपालन अधिकारी म्हणून संचालकाचे पद- 29.12.2018
कंपनीचे अनुपालन अधिकारी म्हणून संचालकाचे पद-01.01.2019
स्वतंत्र संचालकांना परिचय कार्यक्रम
स्वतंत्र संचालकांसाठी परिचय कार्यक्रम
स्वतंत्र संचालकांना नियुक्तीचे पत्र (९ सप्टें २०१४)
स्वतंत्र संचालकांना नियुक्तीचे पत्र (१० सप्टें २०१५)
मटेरिअल इव्हेंट - सेबी (LODR), विनियम, 2015- 28.05.2018 च्या नियमन 30(5) अंतर्गत अधिकृत प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचार्‍यांचे संपर्क तपशील
सेबी (LODR), विनियम 2015- 05.08.2019 च्या नियमन 30(5) अंतर्गत अधिकृत मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचार्‍यांचे साहित्य इव्हेंट-संपर्क तपशील
उमेदवारीची सूचना- श्री. एमआरजी आप्पाराव- 11.05.2015
उमेदवारीची सूचना- श्री. संजय आनंद-01.07.2014
राजीनाम्याच्या सूचना- श्री. प्रभात तोष्णीवाल- 28.03.2015
R Sabesan CFO पद बदल-01.06.2017
नियुक्ती पत्र- श्री. संजय आनंद- ०९.०९.२०१४
नामनिर्देशन आणि मोबदला समितीची पुनर्रचना 03.06.2019
SEBI (LODR) विनियम, 2015 चे नियमन 30 - CFO- 28.05.2018 मध्ये बदल
SEBI LODR चे नियमन 30 - कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी बदल - 22.11.2017
SEBI चे नियमन 30(5) (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2015-Reg
मुख्य वित्तीय अधिकारी सुश्री शारदा गोविंदराजन यांचा राजीनामा- 14.07.2020
कंपनी सचिवाचा राजीनामा- 29.12.2018
संचालकाचा राजीनामा आणि कंपनीचे अनुपालन अधिकारी म्हणून मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्याचे पद- 30.04.2019
स्वतंत्र संचालकांचा राजीनामा- श्री. एमआरजी आप्पा राव- ३१.०१.२०१९
बिगर कार्यकारी संचालकांचा राजीनामा - 28.09.2017
2015-16 वर्षासाठी दावा न केलेल्या लाभांशासाठी नोटिसांची यादी- कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 124 च्या पोटकलम 6 अंतर्गत शेअर्सचे हस्तांतरण IEPF कडे
न भरलेल्या लाभांशाचा तपशील 31.03.2022
संबंधित भागधारकांनी दावा न केल्यास IEPF मध्ये हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या हक्क नसलेल्या समभागांची यादी
ODR पोर्टल

गुंतवणूकदार सेवा विनंत्या – भौतिक समभाग
सिक्युरिटीज अनिवार्यपणे अभौतिक स्वरूपात जारी करण्याच्या संबंधात आणि गुंतवणूकदारांद्वारे सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये व्यवहार सुलभ करण्यासाठी एक सतत उपाय म्हणून, SEBI द्वारे परिपत्रक SEBI/HO/MIRSD/MIRSD/RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 3 नोव्हेंबर 2021 , दिनांक 14 डिसेंबर 2021 च्या परिपत्रकासह वाचा आणि SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 दिनांक 25 जानेवारी 2022 ने विविध गुंतवणूकदारांच्या सेवा विनंत्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी सामान्य आणि सरलीकृत मानदंड निर्धारित केले आहेत. अशा विनंत्यांसाठी फॉर्म देखील विहित केलेले आहेत आणि ते भागधारकांच्या संदर्भासाठी संलग्न आहेत.

 1. पॅन, केवायसी तपशील, नामांकन इ.च्या अपडेटशी संबंधित विनंती यामध्ये केली जाईल फॉर्म ISR-1
 2. नमुन्यातील स्वाक्षरीमध्ये बदल करण्याची विनंती केली जाईल फॉर्म ISR-2 रीतसर प्रमाणित.
 3. सर्व पात्र भौतिक धारकांनी केलेल्या विनंतीमध्ये नामांकन नोंदणी करावी फॉर्म SH-13 किंवा निवड रद्द करण्याची घोषणा फॉर्म ISR-3
 4. पूर्वी केलेल्या नामनिर्देशनामध्ये बदल किंवा रद्द झाल्यास ते मध्ये असेल फॉर्म SH-14
 5. खालील माहिती न दिल्यास, ०१-०४-२०२३ पर्यंत अपूर्ण तपशील असलेले फोलिओ गोठवले जातील:
  a आधारशी रीतसर लिंक केलेल्या संयुक्त भागधारकांच्या वैध पॅनसह
  b नामांकन (जर समभाग एकाच नावावर असतील)
  c पिन कोड, ईमेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांकासह पोस्टल पत्ता
  d बँक खाते तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, बँक खाते क्रमांक, IFSC कोड आणि MICR कोड)
  e नमुना स्वाक्षरी
 6. अशा गोठवलेल्या फोलिओच्या संदर्भात कोणत्याही सेवा विनंतीवर प्रक्रिया केली जाणार नाही जोपर्यंत निर्दिष्ट माहिती प्रदान केली जात नाही. तसेच, लाभांशाचे पेमेंट केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाईल ज्यासाठी माहिती दिली जाईल.
 7. फ्रोझन फोलिओ केवळ विहित माहिती सादर केल्यावर किंवा फोलिओ अंतर्गत संपूर्ण शेअर्स डीमटेरियल केल्यावरच RTA द्वारे सामान्य स्थितीत परत केले जातील.
 8. असे फोलिओ 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत गोठवलेले राहिल्यास, ते बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा, 1988/मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 च्या तरतुदींखाली संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवले जातील.
 9. जर PAN 31-03-2022 पर्यंत आधारशी लिंक केले गेले नसेल किंवा जर असेल तर वाढवलेली तारीख, आयकर प्राधिकरणांनी निर्दिष्ट केल्यास संबंधित फोलिओ देखील गोठवले जातील.
 10. डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करण्याची विनंती आणि ट्रान्समिशन, ट्रान्सपोझिशन इत्यादीसह इतर सेवा विनंत्या, मध्ये केल्या जातील फॉर्म ISR-4
 11. कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी, कृपया आमच्या RTA शी संपर्क साधा:
  इंटिग्रेटेड रजिस्ट्री मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड,
  Attn: कु. अनुषा

  'केन्सेस टॉवर्स' दुसरा मजला, क्रमांक 1, रामकृष्ण स्ट्रीट
  उत्तर उस्मान रोड, टी.नगर, चेन्नई - 600 017.
  दूरध्वनी क्रमांक: ०४४ – २८१४०८०१ | 28140803; फॅक्स: ०४४ – २८१४२४७९
  ई-मेल: corpserv@iepindia.com
न भरलेल्या लाभांशाचा तपशील 31.03.2022
क्रेडिट रेटिंग 2023-2024
क्रेडिट रेटिंग 2023
क्रेडिट रेटिंग- 2022
क्रेडिट रेटिंगची पुष्टी - 2021
क्रेडिट रेटिंग बीएसई सूचना
क्रेडिट रेटिंगची पुष्टी
संबंधित पक्षाच्या व्यवहाराच्या भौतिकतेवरील धोरण
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) धोरण
इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी
नामनिर्देशन आणि मोबदला धोरण
धोरण-वर-प्रकटीकरण-सामग्री-घटना-माहिती
दस्तऐवज जतन करण्याचे धोरण
लैंगिक छळ प्रतिबंधक धोरण
व्हिजिल मेकॅनिझम व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी
जोखीम व्यवस्थापन धोरण
निष्पक्ष प्रकटीकरणासाठी कोड
बोर्ड सदस्य आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन कर्मचारी यांच्यासाठी आचारसंहिता
इनसाइडर ट्रेडिंगच्या प्रतिबंधासाठी आचारसंहिता
सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) नियम, 2015 चे नियमन 8(1)
CSR Projects 2023-24
CSR प्रकल्प 2022-23
CSR प्रकल्प 2021-22
CSR प्रकल्प 2020-21

आर्थिक अहवाल

त्रैमासिक अहवाल

Q1 - अनऑडिट केलेले आर्थिक परिणाम 30-06-2023
Q2 - अनऑडिट केलेले आर्थिक परिणाम 30-09-2023
Q3 - अनऑडिट केलेले आर्थिक परिणाम 31-12-2023
Q4 - लेखापरीक्षित आर्थिक परिणाम 31-03-2024

वार्षिक अहवाल

MGT-7 वार्षिक परतावा 2022-23
डॉ. अग्रवाल यांच्या मतदानाच्या निकालांची छाननी करणारा अहवाल
डॉ. अग्रवाल यांची 29 वी एजीएम कार्यवाही 2023
वार्षिक अहवाल 2022-23
29 व्या एजीएमची सूचना

त्रैमासिक अहवाल

Q1 - अनऑडिट केलेले आर्थिक परिणाम 30-06-2022
Q2 - अनऑडिट केलेले आर्थिक परिणाम 30-09-2022
Q3 - अनऑडिट केलेले आर्थिक परिणाम 31-12-2022
Q4 - लेखापरीक्षित आर्थिक परिणाम 31-03-2023

वार्षिक अहवाल

वार्षिक अहवाल 2021-22
28 व्या एजीएमची सूचना
डॉ. अग्रवाल यांच्या मतदानाच्या निकालांची छाननी करणारा अहवाल
डॉ. अग्रवाल यांची 28 वी एजीएम कार्यवाही 2022
अग्रवाल यांच्या एजीएम बुक क्लोजरला डॉ
MGT-7 वार्षिक परतावा 2021-22

त्रैमासिक अहवाल

Q1 - अनऑडिट केलेले आर्थिक परिणाम 30-06-2021
Q2 - लेखापरीक्षित न केलेले आर्थिक परिणाम 30-09-2021
Q3 - अनऑडिट केलेले आर्थिक परिणाम 31-12-2021
Q4 - लेखापरीक्षित आर्थिक परिणाम 31-03-2022

वार्षिक अहवाल

वार्षिक अहवाल 2020-21
डॉ. अग्रवाल यांचा - 27 व्या एजीएमसाठी छाननी अहवाल
MGT-7 वार्षिक परतावा - 2020-21
27 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची कार्यवाही
पुस्तक बंद करण्याची सूचना

त्रैमासिक अहवाल

Q1 - अनऑडिट-आर्थिक-परिणाम-30-06-2020
Q2 - अनऑडिट-आर्थिक-परिणाम-30-09-2020
Q3 - अनऑडिट-आर्थिक-परिणाम-31-12-2020
Q4 - लेखापरीक्षित आर्थिक परिणाम - 31-03-2021

वार्षिक अहवाल

वार्षिक अहवाल 2019-20
26 वी एजीएम एकत्रित छाननी अहवाल
पुस्तक बंद करण्याची सूचना
26 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची कार्यवाही

त्रैमासिक अहवाल

Q1 - 30 जून 2019 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निकाल
Q2 - 30 सप्टेंबर 2019 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निकाल
Q3 - 31 डिसेंबर 2019 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निकाल
Q4 - 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षित आर्थिक परिणाम

वार्षिक अहवाल

वार्षिक अहवाल 2018-19
25 वी एजीएम- एकत्रित छाननी अहवाल
एजीएमची कार्यवाही

त्रैमासिक अहवाल

Q1 - 30 जून 2018 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निकाल
Q2 - 30 सप्टेंबर 2018 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निकाल
Q3 - 31 डिसेंबर 2018 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक परिणाम
Q4 - 30 एप्रिल 2019 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षित आर्थिक परिणाम

वार्षिक अहवाल

वार्षिक अहवाल 2017-18
24 वी एजीएम- एकत्रित छाननी अहवाल
एजीएम - कार्यवाहीचा सारांश

त्रैमासिक अहवाल

Q1 - एप्रिल-2017-जून-2017-
Q2 - जुलै-2017-सप्टेंबर-2017
Q3 - ऑक्टोबर-2017-डिसेंबर-2017-
Q4 - जानेवारी-2018-मार्च-2018

वार्षिक अहवाल

वार्षिक अहवाल 2016-17
23 वी एजीएम- एकत्रित छाननी अहवाल
बुक क्लोजरची माहिती - एजीएम
एजीएमची कार्यवाही

त्रैमासिक अहवाल

Q1 - 30 जून 2016 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निकाल
Q2 - 30 सप्टेंबर 2016 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निकाल
Q3 - 31 डिसेंबर 2016 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक परिणाम
Q4 - 31 मार्च 2017 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षित आर्थिक परिणाम

वार्षिक अहवाल

वार्षिक अहवाल 2015-16
22वी एजीएम- एकत्रित छाननी अहवाल
एजीएमची कार्यवाही

त्रैमासिक अहवाल

Q1 - 30 जून 2015 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निकाल
Q2 - 30 सप्टेंबर 2015 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निकाल
Q3 - 31 डिसेंबर 2015 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे अनापरीक्षित आर्थिक निकाल
Q4 - 31 मार्च 2016 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे लेखापरीक्षित आर्थिक परिणाम

संपर्कात रहाण्यासाठी