ബ്ലോഗ് മാധ്യമങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗികൾ നേത്ര പരിശോധന
തിരികെ വിളിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക

ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ നേത്ര ക്ലിനിക്കുകൾ

നൽഗൊണ്ട - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10:00AM - 9PM
നൽഗൊണ്ട img
Mon - Sat 10:00AM - 9PMMon - Sat 10:00AM - 9PM

വാതിൽ നമ്പർ 6, 6/664, ഹൈദരാബാദ് റോഡ്, അപ്നാ ബസാർ, വിവേകാനന്ദ നഗർ, വിവേകാനന്ദ നഗർ കോളനി, നൽഗൊണ്ട, തെലങ്കാന - 508001

ഷാദ് നഗർ - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM - 9PM
ഷാദ് നഗർ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

നമ്പർ A15, പാരഡൈസ് ഗാർഡൻ, സർവേ നമ്പർ 265/P, ഷാദ് നഗർ തെലങ്കാന – 509216.

ആരക്കോണം - അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ഡോ
Mon - Sat 10AM - 9PM
ആരക്കോണം img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

ഡോർ നമ്പർ.78, ഗാന്ധി റോഡ്, ആരക്കോണം, റാണിപേട്ട് - 631003.

സിദ്ധിപേട്ട് - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM - 9PM
സിദ്ധിപേട്ട് img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

നമ്പർ 11-3-52/A, ഭരത് നഗർ, സിദ്ധിപേട്ട്, മേദക്, തെലങ്കാന - 502103.

പരദീപ് - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 9:30AM - 8:00PM
പരദീപ് img
Mon - Sat 9:30AM - 8:00PMMon - Sat 9:30AM - 8:00PM

ദേബ്ജാനി കോംപ്ലക്സ്, ബെയറിംഗ് നമ്പർ 37, വാർഡ് നമ്പർ: 05, ബിജയ്ചന്ദ്രപൂർ, പാരദീപ്, ഒഡീഷ - 754120.

പലമനേർ - ഡോ.അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 9:30AM - 8PM
പലമനേർ img
Mon - Sat 9:30AM - 8PMMon - Sat 9:30AM - 8PM

ഡോർ നമ്പർ 414-4E, സായി നഗർ കോളനി ഗംഗാവരം, പലമനേർ, ചിറ്റൂർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - 517408.

കവാലി - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM - 9PM
കാവലി img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

നമ്പർ 10-15-36, ഷോപ്പ് നമ്പർ 218 GNT റോഡ് റോഡ് 4, റവന്യൂ വാർഡ് നമ്പർ 13, കവാലി നെല്ലൂർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - 524201.

അമ്പൂർ - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM - 9PM
അമ്പൂർ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

ഇല്ല. 20/1, കെഎംആർ കോംപ്ലക്സ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ബൈപാസ് റോഡ്, അമ്പൂർ താലൂക്ക്, തിരുപ്പത്തൂർ, തമിഴ്നാട് - 635802.

വള്ളിയൂർ - അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ഡോ
Mon - Sat 10AM - 9PM
വള്ളിയൂർ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

ശ്രീകൃഷ്ണ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ.86, പെരുമാൾ സൗത്ത് കാർ സ്ട്രീറ്റ് (കലൈയരങ്ങ് സ്ട്രീറ്റ്, ഗോമതി മിൽക്ക് ഫാമിന് എതിർവശത്ത്, വള്ളിയൂർ, തമിഴ്നാട് - 627117

ശങ്കരൻകോവിൽ - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM to 9PM
ശങ്കരൻകോവിൽ img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

നമ്പർ 69, സൗത്ത് കാർ സ്ട്രീറ്റ്, ശങ്കര നാരായണൻ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം, ശങ്കരൻകോവിൽ, തമിഴ്നാട് - 627750.

കടയനലൂർ - അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ഡോ
Mon - Sat 10AM to 9PM
കടയനലൂർ
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

Sf NO. 127/2, വാർഡ് നമ്പർ 11, റഹുമാനിയപുരം, കടയനല്ലൂർ, തെങ്കാശി തമിഴ്‌നാട് - 627751.

ചെങ്കൽപട്ട് - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM to 9PM
ചെങ്കൽപട്ട് img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

നമ്പർ 39 എ, പുതിയ നമ്പർ:158, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ജിഎസ്ടി റോഡ്, ചെങ്കൽപട്ട്, തമിഴ്നാട് - 603001.

ഗുഡിയാട്ടം - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM to 9PM
ഗുഡിയാട്ടം img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

നമ്പർ 280, തലയാട്ടം ബസാർ, ഗുഡിയാട്ടം, വെല്ലൂർ, തമിഴ്‌നാട് - 632602.

സൂലൂർ - അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ഡോ
Mon - Sat 10AM to 9PM
സൂലൂർ img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

വാതിൽ. നമ്പർ C1, ശ്രീ രണഗ നഗർ, സുലൂർ, കോയമ്പത്തൂർ, തമിഴ്നാട് - 641402.

കടലൂർ - അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രിയിലെ ഡോ
Mon - Sat 10AM - 9PM
കടലൂർ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

നമ്പർ 76, നേതാജി റോഡ്, മഞ്ഞക്കുപ്പം, കടലൂർ, തമിഴ്‌നാട് - 607001.

കാരക്കൽ - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 9AM - 7PM
കാരയ്ക്കൽ img
Mon - Sat 9AM - 7PMMon - Sat 9AM - 7PM

നമ്പർ 276, ഭാരതിയാർ റോഡ്, വാർഡ് നമ്പർ 108, കാരക്കൽ - 609602.

ആർക്കോട് - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 9.30AM - 8PM
ആർക്കോട്ട് img
Mon - Sat 9.30AM - 8PMMon - Sat 9.30AM - 8PM

ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 23, ഡോർ നമ്പർ 101 ഡി/1, വെല്ലൂർ മെയിൻ റോഡ് ആർക്കോട്ട്, തമിഴ്‌നാട് - 632503.

മന്നാർഗുഡി - അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ ഡോ
Mon - Sat 9.30AM - 8PM
മന്നാർഗുഡി img
Mon - Sat 9.30AM - 8PMMon - Sat 9.30AM - 8PM

ഡോർ നമ്പർ 44, വാർഡ് നമ്പർ, 20 മഹാ മാരിയമ്മൽ കോവിൽ സ്ട്രീറ്റ്, മന്നാർഗുഡി തമിഴ്നാട് - 614016.

അംബാസമുദ്രം - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 9.30AM to 8PM
അംബാസമുദ്രം img
Mon - Sat 9.30AM to 8PMMon - Sat 9.30AM to 8PM

ഡോർ നമ്പർ 6, വാർഡ് നമ്പർ 18, ആർച്ച് ബാലത്താടി സ്ട്രീറ്റ്, അംബാസമുദ്രം, തിരുനെൽവേലി, തമിഴ്നാട് - 627401.

ചെയ്യാർ - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM - 9PM
ചെയ്യാർ img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

നമ്പർ 23, ലോഗനാഥൻ സ്ട്രീറ്റ്, ചെയ്യാർ, തിരുവണ്ണാമലൈ, തമിഴ്നാട് - 604407.

Mundgod - Dr. Agarwal Eye Hospital
Mon - Sat 10AM - 9PM
Mundgod
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

Bankapur Road, Next to Vishwas Supermarket, Uttara Kannada District, Karnataka - 581349.

Bhuvanagiri - Dr. Agarwal Eye Hospital
MON - SAT 10AM - 9PM
Bhuvanagiri img
MON - SAT 10AM - 9PM MON - SAT 10AM - 9PM

Door No 1-7-121 & 1-7-122 Station Road, RB Nagar, Survey Number, 16 Bhongiri, Telangana – 508116.

മയിലാടുതുറൈ - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 9.30AM to 8PM
മയിലാടുതുറൈ img
Mon - Sat 9.30AM to 8PMMon - Sat 9.30AM to 8PM

നമ്പർ.15 എ, കച്ചറി റോഡ്, യൂണിയൻ ഓഫീസിന് എതിർവശത്ത്, മയിലാടുതുറൈ - 609001.

രാശിപുരം - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM - 9PM
രാശിപുരം img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

നമ്പർ 281, 283, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, അരിജ്ഞർ അണ്ണാ ശാലൈ, പഴയ കാഞ്ചി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, പെരിയ കടൈ വീഥിക്ക് എതിർവശത്ത്, രാശിപുരം, തമിഴ്‌നാട് - 637408.

കാളഹസ്തി - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 9.30AM to 8PM
കാളഹസ്തി img
Mon - Sat 9.30AM to 8PMMon - Sat 9.30AM to 8PM

ഡോർ നമ്പർ.16-612/1, വാർഡ് നമ്പർ. 16, പനഗൽ മെയിൻ റോഡ്, ശ്രീകാളഹസ്തി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - 517644.

രയോചോട്ടി - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 9.30AM to 8PM
രയോചോട്ടി img
Mon - Sat 9.30AM to 8PMMon - Sat 9.30AM to 8PM

38/117, ചിറ്റൂർ റോഡ്, സബ് സ്റ്റേഷന് അരികിൽ, സാം സം റെസിഡൻസിക്ക് എതിരെ, രായച്ചോട്ടി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - 516269.

ഗൗരിവാക്കം - ഡോ. അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രി
Mon - Sat 10AM - 9PM
ഗൗരിവാക്കം img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

ഷോപ്പ് നമ്പർ 1, നമ്പർ 141, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, വേളാച്ചേരി മെയിൻ റോഡ്, ഗൗരിവാക്കം, ചെന്നൈ - 600073.