**या प्रेरणादायक वीडियोमे,** डॉ. सोनल अशोक एरोले, एंडोक्राइनोलॉजी और ऑफ्थल्मोलॉजी प्रसिद्ध तज्ञ, प्लाज्मा और दृष्टांत स्वास्थ्य दरम्यान अवदता नाट्यच्या गंधारित कामला प्रवेश द्वार। तिच्या दोन शाखाएं विशिष्ट पृष्ठभूमि असल्यामुळे, डॉ. एरोले सर्कस और दृष्ट्यान्प्रमाणे अस्तुत् साम्य और संवादसंवाद विश्लेषणत्।

सर्कुलर, एक जटिल अंतःशोषन संक्रमण, दिन सवेसी अंगार वाढलेले परिणाम देतो, अधिक दृष्टिसंबंधित अंग समाविष्ट आहेत। डॉ. एरोले सरला दृष्टि स्वास्थ्यवर केसे परिणाम दिलेले जाउ शक्ति ह्यच्या सुकद दुवियत अम्हा जाउण घेतले आहे. जैसे ही तापमान रेटिनोपेथी, मैकुलर ओडिमा और कैटरैक्ट या सारख्या वैद्याच्या आधार या वैज्ञानिक यांत्रिकी परीक्षण स्पष्ट स्वरूपण के टाइल है, उच्च रक्त मधुमान स्तरांच्या महत्वपूर्ण भूमिका है।

संवादात्मक दृश्य और स्पष्ट सार्जेंटमार्फत, डॉ. एरोले अम्हाला सामायिक धोक्यांच्या संयुक्त और मापांचयाच्या सुरक्षाचांच्या कारकांच्या और आनि सर्प और दृष्टि संकटाचांच्या दिलेल्या सुरक्षामाचांच्या मापांच्या का स्वागत करता है। चाची चावल के खिलौने असल्या व्यक्ति के साथ नियमित अभ्यास के साथ दृष्टि तपसान्याची महत्ता उचलते, पूर्वानिरीक्षण और समय यात्रा पर्यटन क्षमता असल्याचे दर्शनवते। आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका काम करने वाला व्यक्ति, केवल मानव शारीरिक आकर्षण आकर्षित करने वाला विषय होना, आपके लिए वैज्ञानिक साक्षात क्रिया है। डॉ. सोनल अशोक एरोले यांच्या एक्सपर्टटेच्या दिशानिर्देशन वैक्टर और दृष्टि और स्वास्थ्य दर्म्यांच्या साम्यांच्या कॉम्प्लेक्स जाळ्याच्या सुरुवातिला सहभागी व्हा। मानव आरोग्यच्या हे महत्वपूर्ण फिल्या विचारांच्या लक्षणात् तुमचे ज्ञान वाधावण्याची और याच्या महत्वपूर्णाच्या फिल्या गोष्टीच्या उचित होन्याची अवसर गामावा नाका।