ડૉ.રવિ દોરાઈરાજ

પ્રાદેશિક વડા - ક્લિનિકલ સેવાઓ, બેંગલોર

ઓળખપત્ર

MBBS, MS, DO

અનુભવ

25 વર્ષ

શાખા સમયપત્રક


 • S

 • M

 • T

 • W

 • T

 • F

 • S

બેનરઘટ્ટા રોડ, બેંગલોર

9AM - 5PM

ટેલિ પરામર્શ માટે ઉપલબ્ધ

-

રવિ - BMH

વિશે

ડો. રવિ ફેકો સર્જરી, કોસ્મેટિક ઓક્યુલોપ્લાસ્ટી, ગ્લુકોમા, મોતિયા, સ્ક્વિન્ટ, લેસર કરેક્શનના નિષ્ણાત છે - 2 લાખ મોતિયાની સર્જરી કરી

બોલાતી ભાષા

અંગ્રેજી, કન્નડ, હિન્દી, તમિલ

સમાન ડોકટરો

અનુપમા ડો
કન્સલ્ટન્ટ ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, બેનરઘટ્ટા
ડૉ.સુપ્રિયા ભગત
કન્સલ્ટન્ટ ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, બેનરઘટ્ટા
ડો મોહનરાજ
કન્સલ્ટન્ટ ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, બેનરઘટ્ટા
 • તબીબી રેટિના
 • વિટ્રેઓ-રેટિનલ
 • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી
ડો.મમથા એચ
કન્સલ્ટન્ટ ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, બેનરઘટ્ટા
 • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી