બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

ડૉ. થિયાગરાજન પી

કન્સલ્ટન્ટ ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, અરપાલયમ

વિશેષતા

 • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી

શાખા સમયપત્રક

 • day-icon
  S
 • day-icon
  M
 • day-icon
  T
 • day-icon
  W
 • day-icon
  T
 • day-icon
  F
 • day-icon
  S
નકશો-ચિહ્ન

અરાપલયમ, મદુરાઈ

9AM - 1PM અને 5PM - 8PM

બોલાતી ભાષા

અંગ્રેજી, તમિલ

અન્ય નેત્ર ચિકિત્સકો

FAQ

ડૉ. થિયાગરાજન પી ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડૉ. થિયાગરાજન પી સલાહકાર ઑપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ છે જે ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે. અરાપલયમ, મદુરાઈ.
જો તમને આંખને લગતી કોઈ સમસ્યા હોય, તો તમે ડૉ. થિયાગરાજન પી સાથે તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ શેડ્યૂલ કરી શકો છો એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો અથવા કૉલ કરો 08048195008.
ડો. થિયાગરાજન પી. માટે લાયકાત મેળવી છે.
ડો. થિયાગરાજન પી
 • સામાન્ય ઓપ્થાલમોલોજી
. આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ માટે અસરકારક સારવાર મેળવવા માટે, ડૉ. અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલની મુલાકાત લો.
ડૉ. થિયાગરાજન પી.નો અનુભવ ધરાવે છે.
ડૉ. થિયાગરાજન પી તેમના દર્દીઓને સવારે 9AM - 1PM અને 5PM - 8PM સુધી સેવા આપે છે.
ડૉ. થિયાગરાજન પીની કન્સલ્ટેશન ફી જાણવા માટે કૉલ કરો 08048195008.