બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

મેડિકલ રેટિનામાં ફેલોશિપ

ઝાંખી

ઝાંખી

તાલીમમાં રેટિના ઓપીડી કૌશલ્ય, એફએફએ અને ઓસીટીનું અર્થઘટન, સ્લિટ લેમ્પ અને એલઆઈઓ લેસર બંને સાથે રેટિના લેસર પ્રક્રિયાઓની તાલીમ અને ઇન્ટ્રાવિટ્રીયલ ઇન્જેક્શન પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે.

ઓક્ટોબર બેચ

  • અરજીઓ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 3જી સપ્ટેમ્બરનું અઠવાડિયું
  • ઇન્ટરવ્યુ તારીખો: સપ્ટેમ્બરનું ચોથું અઠવાડિયું
  • અભ્યાસક્રમની શરૂઆત ઓક્ટોબરનું પહેલું અઠવાડિયું
 
એપ્રિલ બેચ

  • અરજીઓ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: માર્ચનું બીજું અઠવાડિયું
  • ઇન્ટરવ્યુ તારીખો: 4થી માર્ચનું અઠવાડિયું
  • અભ્યાસક્રમની શરૂઆત એપ્રિલનું પહેલું અઠવાડિયું

 

સંપર્ક કરો

મોબાઇલ: +918939601352
ઈમેલ: fellowship@dragarwal.com

સમયગાળો: 6 મહિના
સંશોધન સામેલ: હા
પાત્રતા: ઓપ્થેલ્મોલોજીમાં MS/DO/DNB

બ્રોશર

પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરો

ઓનલાઈન ફોર્મ