બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

જનરલ ઓપ્થેલ્મોલોજી ફેલોશિપ

ઝાંખી

ઝાંખી

જનરલ ઓપ્થેલ્મોલોજી ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ રેટિનોસ્કોપી અને સબ્જેક્ટિવ રીફ્રેક્શન, ગ્લુડ IOL અને PDEK સર્જરી જેવી અદ્યતન તકનીકો જેવી મૂળભૂત બાબતોનું વ્યાપક જ્ઞાન આપે છે.

પાત્રતા

ઓપ્થેલ્મોલોજીમાં MS/DO/DNB

 

શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ

ગ્રાન્ડ રાઉન્ડ, કેસ પ્રેઝન્ટેશન, ક્લિનિકલ ચર્ચાઓ,
ત્રિમાસિક આકારણીઓ

 

હાથ પર સર્જીકલ તાલીમ

  • SICS
  • ફેકો અને ગુંદર ધરાવતા IOLs

સમયગાળો: 1.5 વર્ષ

સંશોધન સામેલ: હા

 

તારીખો ચૂકી ન શકાય

ફેલોનું સેવન વર્ષમાં બે વાર થશે.

ઓક્ટોબર બેચ

  • અરજીઓ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 3જી સપ્ટેમ્બરનું અઠવાડિયું
  • ઇન્ટરવ્યુ તારીખો: સપ્ટેમ્બરનું ચોથું અઠવાડિયું
  • અભ્યાસક્રમની શરૂઆત ઓક્ટોબરનું પહેલું અઠવાડિયું
એપ્રિલ બેચ

  • અરજીઓ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: માર્ચનું બીજું અઠવાડિયું
  • ઇન્ટરવ્યુ તારીખો: 4થી માર્ચનું અઠવાડિયું
  • અભ્યાસક્રમની શરૂઆત એપ્રિલનું પહેલું અઠવાડિયું

 

સંપર્ક કરો

મોબાઇલ: +918939601352
ઈમેલ: fellowship@dragarwal.com

 

ઓનલાઈન ફોર્મ