બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો
 • દર્દીનો સંદર્ભ લો

દર્દીનો સંદર્ભ લો

રેફરલ રિપોર્ટની નિયત તારીખોની દેખરેખ માટે એક પદ્ધતિ બનાવો, જેથી રિમાઇન્ડર મોકલી શકાય. આ એ પણ દસ્તાવેજ કરે છે કે રેફરલ સમયગાળા દરમિયાન દર્દીને અનુસરવામાં આવે છે. સમયસર ન હોય તેવા ચોક્કસ ચિકિત્સકો છે કે કેમ તે નિર્ધારિત કરવા માટે ત્રિમાસિક ઓડિટ કરો. જો તમને લાગે કે કોઈ ચિકિત્સક બિનઅનુભવી છે, તો ભવિષ્યના દર્દીઓને કોઈ અલગ નિષ્ણાત પાસે મોકલવાનું વિચારો.

  ડૉક્ટરની વિગતોનો સંદર્ભ લેવો

  ડૉક્ટરનું પૂરું નામ

  ડોક્ટરનું ઈમેલ આઈડી

  જો તમે તમારી રસીદ અથવા રિપોર્ટ્સની ડિજિટલ કોપી મેળવવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને તમારું પ્રાથમિક ઈમેલ આઈડી દાખલ કરો.

  ડોક્ટરનો મોબાઈલ નંબર

  કૃપા કરીને તમારો પ્રાથમિક મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો જેથી કરીને અમારા પ્રતિનિધિ તમારી એપોઇન્ટમેન્ટની પુષ્ટિ કરવા તમારો સંપર્ક કરી શકે.

  દર્દીની વિગતો

  દર્દીનું પૂરું નામ

  દર્દીનું ઈમેલ આઈડી

  જો તમે તમારી રસીદ અથવા રિપોર્ટ્સની ડિજિટલ કોપી મેળવવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને તમારું પ્રાથમિક ઈમેલ આઈડી દાખલ કરો.

  મોબાઇલ નંબર

  કૃપા કરીને તમારો પ્રાથમિક મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો જેથી કરીને અમારા પ્રતિનિધિ તમારી એપોઇન્ટમેન્ટની પુષ્ટિ કરવા તમારો સંપર્ક કરી શકે.

  અહેવાલો (વૈકલ્પિક)

  અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટના અહેવાલો શેર કરવાથી ડૉક્ટરને તમને વધુ સચોટ નિદાન કરવામાં મદદ મળશે. વધુમાં વધુ 5 ફાઇલો અપલોડ કરી શકાય છે અને તે PDF ફોર્મેટમાં હોવી જરૂરી છે અને પ્રતિ ફાઇલ 5mb કરતાં વધુ ન હોવી જોઈએ.

  હોસ્પિટલ રીફર કરેલ

  સ્થાન

  [હોસ્પિટલો]

  ડૉક્ટર (વૈકલ્પિક)

  [ડોકટરો]

  કેપ્ચા 2 + 3 =