બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

કોઈમ્બતુરમાં અમારું આંખનું ક્લિનિક્સ

કોઈમ્બતુરમાં ડૉ. અગ્રવાલ આઈ ક્લિનિકમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, કોઈમ્બતુરમાં અમારા આંખના ક્લિનિક્સ અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

સુલુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM to 9PM
સુલુર img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

દરવાજો. નંબર C1, શ્રી રાણાગા નગર, સુલુર, કોઈમ્બતુર, તમિલનાડુ - 641402.