બ્લોગ મીડિયા કારકિર્દી આંતરરાષ્ટ્રીય દર્દીઓ આંખની કસોટી
કૉલ બેકની વિનંતી કરો

વેલ્લોરમાં અમારું આંખનું ક્લિનિક્સ

વેલ્લોરમાં ડૉ અગ્રવાલ આઇ ક્લિનિકમાં વિશ્વ-સ્તરની આંખની સંભાળનો અનુભવ કરો. અત્યંત કુશળ આંખના ડોકટરો, નિષ્ણાતો અને પ્રખ્યાત નેત્ર ચિકિત્સકોની અમારી અસાધારણ ટીમ માટે પ્રખ્યાત, વેલ્લોરમાં અમારા આંખના ક્લિનિક્સ અજોડ સંભાળ પૂરી પાડે છે.

અંબુર - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 10AM - 9PM
અંબુર img
Mon - Sat 10AM - 9PMMon - Sat 10AM - 9PM

ના. 20/1, KMR કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, બાયપાસ રોડ, અંબુર તાલુક, તિરુપત્તુર, તમિલનાડુ - 635802.

ગુડિયાટ્ટમ - ડો.અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલ
Mon - Sat 10AM to 9PM
ગુડિયાટ્ટમ img
Mon - Sat 10AM to 9PMMon - Sat 10AM to 9PM

નંબર 280, થલાયટ્ટમ બજાર, ગુડિયાટ્ટમ, વેલ્લોર, તમિલનાડુ - 632602.

આર્કોટ - અગ્રવાલ આંખની હોસ્પિટલના ડો
Mon - Sat 9.30AM - 8PM
આર્કોટ img
Mon - Sat 9.30AM - 8PMMon - Sat 9.30AM - 8PM

બ્લોક નંબર 23, ડોર નંબર 101D/1, વેલ્લોર મેઈન રોડ આર્કોટ, તમિલનાડુ - 632503.